CSALÁDI PÓTLÉK KÜLFÖLDÖN ÉLŐK SZÁMÁRA

payrollbannerCSALÁDI PÓTLÉK KÜLFÖLDÖN ÉLŐK SZÁMÁRA
Az Adózóna nemrég megjelent cikkében foglalkozik a családi pótlék folyósításának
kérdésével.
Manapság gyakori, hogy a szülők átmenetileg vagy munkavállalás miatt hosszabb
időre az EU más tagállamában, illetve egy EGT-n kívüli országban tartózkodnak.
Sok esetbenaz érintettek nincsenek tisztába azzal, hogy ilyen esetben jogosultak
-e az ellátásra vagy sem, jelezniük kell- e a folyósító szerv felé vagy sem? Ennek tisztázása érdekében a lentiekben
olvashatják az esetek összefoglalását.

Magyarországon a családi pótlékot a Magyar Államkincstár folyósítja. A családok
támogatásról szóló jogszabályok előírják, hogy kincstárnak 15 napon belül, írásban be kell
jelenteni minden olyan változást, ami érinti a csalási pótlék folyósítását. Ennek keretében jelenteni
kell, ha az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik,
továbbá az Európai Unió tagállamában vagy EGT államban történő munkavállalást illetve
önálló vállalkozói tevékenység folytatását.
Bejelentést minden esetben írásban kell megtenni.
Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó
időtartamra olyan államba távozik, amely nem az EU tagállama, nem EGT állam, vagy nem
olyan állam, amelynek állampolgára azonos jogállást élvez az Európai Közösség és
tagállamai vagy az EGT megállapodásban részes állam állampolgárával.

Azaz ha például Kubába, Dél- Afrikába vagy Mexikóba 3 hónapot meghaladó időtartamra megy dolgozni a magyar családi
pótlékra jogosult személy, akkor a családi pótlékának a folyósítását szüneteltetik.
Ha EU tagállamba vagy EGT államba megy dolgozni a magyar családi pótlékra jogosult
magyar állampolgár, akkor ez esetben az alábbi szabályok érvényesülnek:
– Ha a magyar állampolgár a családjával egy másik EU tagállamban (EGT államba)
megy dolgozni és ott lesz lakóhelye is, akkor a munkavégzés helye szerinti tagállamban fogja kapni
ellátását.
– Más a helyzet akkor, ha kiküldetésben dolgozik egy másik EU tagállamban. Az EU
tagállamban élő magyar állampolgárnak és a családjának a
kiküldetés időtartama alatt
továbbra is a Magyar Államkincstár folyósítja az ellátást.
A harmadik eset az– ami azonban nem kevés számban fordul elő–, hogy a magyar állampolgár egy másik EU tagállamba (EGT államba) megy dolgozni, azonban a családtagjai
továbbra is Magyarországon maradnak. Ez esetben a családi pótlék folyósítása több ország hatáskörébe is tartozik, ami az ellátási összeg emelkedését is jelentheti.
Két vagy több ország érintettsége esetén az összekötő feladatokat ellátó hatóságok döntenek arról, hogy melyik ország elsődleges feladata a családi pótlék folyósítása. Ha az úgynevezett elsődleges országban járó családi pótlék mértéke kevesebb annál, mint amennyit az úgynevezett másodlagos ország folyósítana, akkor ez utóbbi ország a családi pótlék különbözetét fogja folyósítani, de csak igénylés esetén, igénylés hiányában nem jár automatikusan a családi pótlék különbözetének folyósítása a másik államból .
Példaként említeném az ausztriai munkavállalást. Ha kétgyermekes apa Ausztriában
dolgozik, akkor a munkaviszonya alapján, a két egészséges gyermekére tekintettel havonta
230 eurót kapna. A család Magyarországon maradt, és Magyarországon dolgozó anya a két
gyermek után havi 26 600 forint családi pótlékra jogosult. A családi pótlék különbözetét az
osztrák hatóság folyósítja, ami havi 45 160 forint, éves szinten 541 920 forint.

payrolllogoPayroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda

www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Szent Flórián utca 4.
+36 20 3 710 428